Jak działamy, czyli proces produkcyjny od środka w firmie odzieżowej ABE s.c. Mariusz i Aleksander Jaworscy

Spis treści:

  1. Pozyskanie zlecenia
    1. Zlecenia produkcyjne pośrednie
    2. Zlecenia produkcyjne bezpośrednie
  2. Przyjęcie zlecenia i przygotowania do produkcji
  3. Rzeczywista produkcja

1. Pozyskanie zlecenia

Pierwszym etapem procesu produkcji jest pozyskanie zlecenia. Ze względu na specyfikę branży, dużą rolę odgrywa sieć kontaktów oraz system rekomendacji. Występuje to przede wszystkim przy dużych i regularnych zleceniach, w których to jeden zakład produkcyjny nie jest w stanie zrealizować całego zamówienia na czas i podzleca część produkcji partnerskiej szwalni. często najlepszą formą pozyskania klienta są rekomendacje.

a. Zlecenia produkcyjne pośrednie

Inną formą pozyskiwania zleceń są tzw. biura organizacji produkcji, które pośredniczą w procesie spotkania się zleceniodawcy ze zleceniobiorcą. Metoda ta jest bardzo skuteczna, ponieważ firma pośrednicząca daje gwarancje zawarcia kontraktu, jednakże jest kosztowna, ponieważ biura organizacji produkcji pobierają stały procent od wartości kontraktu, który to zazwyczaj jest płacony w większej części przez zleceniobiorcę.

b. Zlecenia produkcyjne bezpośrednie

Próby zawarcia kontraktu z klientem, z którym współpraca została nawiązana przez pośrednika, z wyłączeniem pośrednika są obłożone wysokimi karami umownymi i te obostrzenia działają przez kilka lat. Dlatego też ABE s.c. stara się pozyskać kontrahentów za pomocą giełd towarowych, internetowych platform handlowo-usługowych B2B (m.in. marketeo.com czy alibaba.com), jak i za pomocą intensywnego marketingu internetowego polegającego na pozycjonowaniu się w katalogach branżowych i wyszukiwarkach, strony firmowej, oraz dzięki reklamie w Internecie. Te środki wydają się być najbardziej odpowiednie dla firm sektora MSP ze względu na niski koszt pozyskania zlecenia, przy stosunkowo wysokiej efektywności. Jednym ze sprawdzonych pomysłów na przekonanie potencjalnego zleceniodawcy do skorzystania usług przedsiębiorstwa, było wprowadzenie portfolio, w którym to zawarte były rekomendacje wystawione przez poprzednich klientów. Dzięki temu przyszli klienci mieli świadomość z kim „robią interesy”.

2. Przyjęcie zlecenia i przygotowania do produkcji

Następnie przed przyjęciem zlecenia i przekazaniem go do działu przygotowania produkcji, wspólnicy wraz z kierownikiem zmiany robi wstępną analizę opłacalności, oraz podpisują umowę. Następnie zlecenie jest analizowane przez dział przygotowania produkcji. Istnieją dwa rodzaje usług oferowanych przez przedsiębiorstwo ABE s.c.

W jednym z nich przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za cały proces produkcyjny. Klient życzy sobie kompletnej usługi przeszycia, na która składa się projektowanie, sporządzenie dokumentacji technicznej, zamówienie potrzebnych półproduktów, takich jak tkaniny, nici, dodatki krawieckie, opakowania jednostkowe i opakowania zbiorcze. Na podstawie dostarczonej przez zleceniodawcę zamówienia, które zawiera takie informacje jak: ilość modeli w zleceniu, ilość sztuk w każdym modelu, przeszyty pierwowzór, wzornik kolorów tkaniny, oraz opcjonalnie przygotowany wykrój, dokładne dane odnośnie wielkości modeli, oraz ogólne uwagi.

Dział przygotowania produkcji zamawia potrzebne półprodukty. W między czasie zostaje zaprojektowany proces technologiczny produkcji. Podczas tego procesu ustalane są normy czasu pracy na wykonanie poszczególnych operacji dla pracowników, przygotowane są szablony pod wykrój, ciąg produkcyjny, oraz rodzaj transportu potrzebny do przewozu wyrobu gotowego. Tak przygotowana dokumentacja techniczna jest przekazywana do działu produkcji.

3. Rzeczywista produkcja

Pierwszym działaniem, który dzieje się rzeczywiście w szwalni jest rozkrój zakupionej na potrzeby zlecania tkaniny. według wytycznych z dokumentacji, oraz przygotowanych wcześniej szablonów. Ten proces ma miejsce w krojowni. W zależności od zaawansowania technologicznego szwalni, proces ten może mieć charakter całkowicie zautomatyzowany, bądź też ręczny. Jeżeli zlecenie ma charakter stały, i poziom skomplikowania wykroju nie jest wysoki, wtedy w zupełności wystarcza park maszynowy, który firma posiada, tzn. krajarki taśmowe, pionowe, oraz tarczowe, stoły krojownicze, odkrawacze tkanin, i inne. W przypadku, w którym wymagana jest wysoka jakość produktu, albo przedsiębiorstwo ma do czynienia z dużymi partiami tkaniny do pocięcia, proces ten jest podzlecany firmom krojarskim, które zazwyczaj są wyposażone w specjalistyczny i dokładny sprzęt, taki jak lagowarski automatyczne, oraz komputerowe projektowanie i wykrój. Tak pocięta tkanina, w postaci gotowych wykrojów jest przekazywana do szwalni.

Tam następuje przeszycie tkaniny. Następnie gotowy wyrób przekazywany jest do prasowalni. Jeżeli wymaga tego zlecenie, wcześniej produkcja przechodzi przez pralnię, celem uzyskania wyższej jakości finalnego towaru. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku produkcji ubrań dla niemowlaków, czy czapeczek dziecięcych, ze względu na wysokie wymagania zleceniodawcy odnośnie higieny.

W większości przypadków, po etapie prasowalni, produkt przekazywany jest do brakarni. Jest to kluczowe miejsce w każdej szwalni, ponieważ w głównej mierze o jakości wychodzącego z firmy produktu decyduje zgrany i skuteczny blok brakarski. Wskazuje on uchybienia w produkcie, takie jak krzywe, bądź nieodpowiednie ściegi, niezgodne z dokumentacja połączenia poszczególnych elementów wykroju, braki dodatków krawieckich, plamy, dziury w tkaninie i inne błędy, których konsekwencją może być nieprzyjęcie towaru przez odbiorcę, i przez to uszczerbek na renomie firmy. Do zadań brakarni należy zatwierdzony wyrób ometkować, oraz zapakować do opakowań jednostkowych i zbiorczych, wskazanych przez zleceniodawcę. Tak przygotowaną produkcję, wraz z dokumentacją wysyłkową, przekazuje się do magazynu wyrobów gotowych, w którym to czeka na odbiór bądź wysyłkę.

Drugi rodzaj usługi oferowany przez przedsiębiorstwo różni się od pierwszego stopniem zaangażowania firmy w proces wytwórczy. Produkcja odzieży w tym przypadku opiera się głównie na przygotowanej przez firmę zlecającą dokumentacji, łącznie z wykrojami i pierwowzorem, a zadaniem ABE s.c. jest przeszycie odzieży, czyli pomijane są częściowo niektóre działania z zakresu przygotowania produkcji, takie jak przygotowanie dokumentacji, zamówienie półproduktów i dodatków krawieckich.

Pobierz jako pdf:

Tekst pochodzi z pracy magisterskiej pt. „Pozyskiwanie funduszy strukturalnych dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Wszystkie teksty podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez ABE s.c. Mariusz i Aleksander Jaworscy jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Jeżeli jesteś zainteresowany wykorzystaniem powyższego tekstu lub jego fragmentów, najpierw skontaktuj się z nami.