Warunki współpracy z firmą odzieżową ABE s.c.

Chcielibyśmy przedstawić Państwu warunki na których współpracujemy z nowymi zleceniodawcami.

  1. Z każdym naszym zleceniodawcą podpisujemy umowę zlecenie, w której określamy co jest przedmiotem umowy, w jakiej cenie i do kiedy będzie zrealizowane. Umowę tą przesyłamy do podpisania i odesłania. Załączamy również fakturę proforma na zlecenie.
  2. Jako że realizujemy wspólnie dopiero pierwsze zlecenie, wymagamy po podpisaniu umowy wpłacenia zaliczki w wysokości 50% wartości zlecenia. Pracę nad zleceniem zaczynami w momencie wpłynięcia pieniędzy na nasze konto. W przypadku owocnej współpracy, przy kolejnych zleceniach wysokość zaliczki może zostać zmniejszona.
  3. Zbliżając się do końca terminu realizacji, o którym wspomina umowa, informujemy zleceniodawcę o proponowanym terminie wysyłki. W chwili, w której pieniądze znajdą się na naszym koncie, lub zostanie dostarczone potwierdzenie dokonania przelewu, wysyłamy zlecenie na wskazany adres. W ciągu 14 dni od zaksięgowania wpłaty zostaje wystawiona i wysłana faktura VAT.
  4. Zastrzegamy sobie prawo do wszycia firmowej etykiety tekstylnej według przedłożonego wzoru.
  5. Wszelkiego rodzaju pierwowzory i próbki, które przygotowaliśmy w związku ze zleceniem, w przypadku podpisania umowy przekazujemy gratis zleceniodawcy, lub odliczamy od wartości faktury. Jeżeli natomiast współpraca nie zostanie zawiązana, prosimy od odesłanie próbek i pierwowzorów.